Felsökningsschema för bil och motorfel

Följande gäller för nästan alla fordon fram till mitten av 80-talet.
OBS! Vissa felsökningar kan skada bilar med modern elektronik, som t.ex. brytarlösa system.

| Motorn startar inte | Motorns driftstörningar| Bränslesystemet | Kylsystemet | Batteriet | Generatorn | Startmotorn | Smörjsystemet | Instrument & kontrollampor | Växellåda & koppling | Bromsarna | Fjädringen | Styrningen | Däcken | Belysningen | Blinkers | Vindrutetorkare & andra elmotorer | Elektrisk bränslepump | Signalhornet | Tändinställningen | Förgasarservice | Förgasarjustering | Ventiljustering |

Onormala motorljud:

Fel Orsak Åtgärd
Lätt knackning Felaktiga ventilspel. Se: "Ventiljustering".
Ihärdig lätt knackning efter ventiljustering. Kammarna, kulbultarna eller vipparmarna slitna. Kontrollera och byt ut slitna delar.
Kontinuerlig lätt knackning, som förändras med motorns belastning och varvtal. Vevaxelns övre bussning sliten, kolven glapp eller kolvring avbruten. Renovera motorn.
Kraftig knackning, som förändras med motorns belastning och varvtal. Vevaxelns nedre bussning sliten. För att undvika mera skador bör motorn användas möjligast litet. Renovera motorn.
Knackning och klirrande, som förändras med varvtalen. Motorn stannar på tomgång. Ventilfjäder avbruten. Öppna topplocket för att konstatera felet. För att undvika mera skador bör motorn användas möjligast litet.
Skrammel eller rassel, när kopplingen används. Kopplingens trycklager sliten. Ta loss växellådan och renovera kopplingen.
Tjut eller vissling. Vattenpumpens packningar slitna eller lös fläktrem. Kontrollera, om pumphuset läcker.
Kolla fläktremmen.
Puffningar, när man trycker på gaspedalen. Läcka i avgasrörets fläns eller skadad ljuddämpare. Drag åt ordentligt eller byt ut enligt behov.
Tydligt skrammel på tomgång. Kamkedjan är sliten eller dess spännare har fel inställning. Justera spännare eller byt ut kedjan.
Vissling som förändras med motorns varvtal. Luftläcka vid insugsröret. Kontrollera förgasarfotens packning.

Upp till sidans början

Motorn startar inte:

Fel Orsak Åtgärd
Startmotorn roterar inte motorn. Se "Startmotorn"
Motorn snurrar långsamt men startar inte. Batteriets laddning låg. Ladda batteriet.
Ledningsbrott i batteriets strömkrets. Oxiderade eller lösa polskor. Rengör och drag åt ordentligt batteriets polskor.
Batteriet defekt Se "Batteriet".
Jordkabeln mellan motorn och karossen är trasig. Rengör anslutningarna eller byt ut kabeln.
Startmotorn trasig. Se "Startmotorn"
Motoroljans viskositet olämplig, oljan för tjock. Byt ut lämplig motorolja.
Startmotorn roterar motorn, men motorn startar inte. Tändningsfel. Kontrollera gnistan från tändkabeln. Se "Felsökning av tändningen".
Förgasarfel (förgasaren får bränsle). Se "Bränslesystemet".
Tändstiften fuktiga. Rengör och torka tändstiften samt justera elektrodavståndet.
Tanken tom. Öppna tanklocket (om det finns) och kolla, om det finns bränsle i tanken. Bensinmätaren kan visa fel.
Bränslepumpen defekt eller slangarna tilltäppta. Kolla, om bränslesystemet har en kran. Öppna om den är stängd. Se "Bränslesystemet".
Om bilen har elektrisk bränslepump, knacka pumpen kraftigt. Se "Elektrisk bränslepump"
Motorn "slår tillbaka", tänder i insugsröret eller förgasaren. Felaktig tändförställning. Se "Tändinställningen".
Fukt i fördelarlocket och tändkablarna. Torka delarna noggrant och kontrollera tändordning. (omkastade tändkablar)
Motorn tänder men vill inte gå. Fel i tändsystemet eller bränslesystemet. Se "Startmotorn roterar motorn, men motorn startar inte". Kontrollera speciellt chokespjället, tändstiftens skick och god gnista från tändkabeln.
Motorn stannar på tomgång (kall motorn). Fel inställd tomgång. Justera tomgången. Se "Förgasarjustering".
Chokespjället fungerar inte. Ta loss luftrenaren och kolla chokespjällets funktion.

Upp till sidans början

Motorns driftstörningar:

Fel Orsak Åtgärd
Motorn stannar på tomgång (varm motor). För låg tomgång. Justera tomgången. Se "Förgasarjustering".
Felaktig tomgångsblandning. Se "Förgasarjustering".
Igensatt tomgångsmunstycke. Blås munstycket rent.
Chokespjället hakar upp sig Kolla chokespjällets funktion.
Brytarspetsarna fel inställda eller slitna. Rengör och justera eller byt ut brytarspetsarna.
Förgasaren flödar. Kontrollera flottörnivån. Rengör eller byt ut flottörens nålventil. Se "Inställning flottörnivå".
Luftläcka vid förgasare eller insugsrör. Kontrollera förgasarens och insugsrörets fastsättning. Drag åt ordentligt alla insugsrörets anslutningar, även strömfördelarens tryckregulatorns anslutningar. Byt ut defekta packningar.
Ojämn tomgång. Tomgången fel inställd. Se "Förgasarjustering".
Flottörnivå, tändning och motorns allmänna kondition. Se "Problem vid kallstart".
Blandnings- och tomgångsskruvarna fel inställda. Ställ in blandnings- och tomgångsskruvarna vid varm motor. Se "Förgasarjustering".
Lågfartsmunstycket smutsigt eller löst. Tag loss det och blås igenom med tryckluft. Sätt tillbaka eller byt ut det.
Brytarspetsarna fel inställda eller slitna. Rengör och justera, eller byt ut brytarspetsarna.
Tändstiften våta eller elektrodavståndet felaktiga. Rengör och justera elektrodavståndet eller byt ut tändstiften.
Felaktig tändförställning. Se "Tändinställningen".
Luftläcka ("tjuvluft") på insugssidan. Drag åt ordentligt och byt ut defekta packningar. Se "Luftläcka vid förgasare eller insugsrör".
Spjällaxeln tar in luft via sina lager/bussningar. Ersätt axeln med en ny i större dimension. Finns ej detta - byt förgasare.
Spjället rör sig trögt. Smörj upp det och förvissa dig om att det rör sig lätt.
Problem vid kallstart. Undersök först bränslenivån i flottörhuset. Justera bränslenivån. Se "Inställning flottörnivå".
Chokevajern har hakat upp sig eller lossnat. Laga eller byt vajer.
Startmunstycket smutsigt. Rengör och sätt tillbaka.
Efter att ha uteslutit förgasarfel, övergå till tändsystemet.
Tändstift med slitna elektroder, dålig isolering eller för stora kolavlagringar. Skruva fast tändstiften. Byt slitna eller trasiga tändstift.
Brytarspetsarna oxiderade, fel inställda eller utslitna. Rengör dem eller byt dem.
Tändningen fel inställd. Ställ in den med instrument.
Olika fel som rör kablars, spolars och kondensators isolering och ledningsförmåga. Rätta till felen. Byt ut alla defekta delar.
Batteriet slitet eller slut. Ladda upp eller byt ut det.
Startmotorn defekt. Se över den.
När fel i tändningssystemet kan uteslutas, bör motorns kompression undersökas. Tag kompressionsprov. Kolla läckage vid kolvringar, ventiler, topplockspackningar.
Motorn "storknar" vid snabbt gaspådrag. Förgasarens accelerationspump fungerar felaktigt eller fungerar inte alls. Kontrollera bränslets tillförsel till förgasaren innan accelerationspumpens renoveras.
Chokespjället fungerar felaktigt eller fel inställd. Kontrollera chokespjällets funktion.
Otillräcklig bränsletillförsel. Rengör flottörens nålventil och munstycke. Kontrollera flottörnivån och dess renhet. Se över bränslepumpens kapacitet och tryck.
Kortslutning i strömfördelaren, som förorsakas av strömfördelarens tryckregulatorns funktion. Kontrollera strömfördelarens inre kablar.
Luftrenaren smutsig. Rengör eller byt ut filtret.
Trottelförgasarens kolv hakar upp sig. Polera kolven och cylindern med en torr eller bensindränkt trasa. Kontrollera, att dämparen har rätt mängd lämplig olja.
Tvåtaktsmotorns avgasrör tilltäppt. Rengör eller byt ut avgasröret.
Motorns accelererar trögt. Felaktig tändförställning. Se "Tändinställningen".
Luftläcka på insugssidan. Se "Luftläcka vid förgasare eller insugsrör".
Otillräcklig bränsletillförsel. Se "Otillräcklig bränsletillförsel".
Förgasarstängerna fel inställda. Kontrollera, om gasspjället öppnas helt, när gaspedalen trycks till botten. Justera vid behov.
Felaktiga ventilspel. Se: "Ventiljustering".
Motorns kompressionstryck för lågt. Tag kompressionsprov. Om skillnaden mellan cylindrarnas kompressionstryck är större än 10-15% och ventilspelens justering inte ändrat det, ta loss topplocket. Slipa ventilerna eller byt ut topplockspackningen.
Strömfördelarens tryckregulator i dåligt skick. Byt ut defekta delar. Justera tändinställningen enligt riktvärden. Kolla och laga slangen för fördelarvakuum.
Motorn avbryter eller storknar. Tändstiftsfel eller defekt tändströmkrets. Rengör, testa eller byt ut tändstiften. Kontrollera gnista, brytarspetsarna samt hög- och lågspänningskablarna. Kontrollera, att tändströmkretsens delar är rena och torra. Kolla tändinställningen.
Defekt störningsskydd eller högspänningskabeln. Kontrollera, om kabeln är knäckt. Byt ut defekt kabel.
Luftläcka på insugssidan. Se "Luftläcka vid förgasare eller insugsrör".
Otillräcklig bränsletillförsel. Se "Otillräcklig bränsletillförsel".
Förorenat bränsle (vatten, isproppar etc) Avlägsna den vattenblandade bensinen från förgasaren, vid behov hela bränslesystemet. Tillsätt ½ l. K-sprit i tanken.
Förgasaren flödar. Rengör flottörens nålventil. Kontrollera flottörnivån. Se "Inställning flottörnivå".
Avgasröret tilltäppt. Laga avgasröret.
Motorn är svagare än normalt. Felaktig tändförställning. Se "Tändinställningen".
Strömfördelarens tryckregulator defekt. Se "Strömfördelarens tryckregulator i dåligt skick".
Luftläcka på insugssidan. Se "Luftläcka vid förgasare eller insugsrör".
Felaktiga ventilspel. Se: "Ventiljustering".
Motorns kompressionstryck Se "Motorns kompressionstryck för lågt".
Förgasarstängerna fel inställda. Kontrollera, om gasspjället öppnas helt, när gaspedalen trycks till botten. Justera vid behov.
Huvudmunstycke, acc-munstycke, emulsionsrör är igensatt eller löst. Kontrollera, rengör och byt ut defekta delar.
Luftfiltret igensatt. Byt ut insatsen eller rengör filtret.
Spjället öppnar sig inte fullt. Kontrollera spjällaxeln och reglagen.
Motorn stannar vid inbromsning. Funktionen eljes normal. För låg tomgång. Justera tomgången.
Igensatt tomgångsmunstycke. Se "Förgasarjustering".
Luftläcka på insugssidan. Se "Luftläcka vid förgasare eller insugsrör".
Motorn fortsätter att gå, fastän tändningen är avstängning. Motorn går varm. Se "Kylsystemet".
Överhettade tändstift. Kontrollera, om stiften har rätt värmevärde.
Igensotade förbränningsrum. Ta bort topplock och sota motorn.
Felaktiga ventilspel. Se: "Ventiljustering".
Luftläcka på insugssidan. Se "Luftläcka vid förgasare eller insugsrör".
Motorn knackar. Olämpligt bränsle. Använd bränsle av rätt oktantal.
För tidig tändinställning. Se "Tändinställningen".
Strömfördelarens centrifugalregulator defekt. centrifugalregulatornKontrollera regulatorns returfjädrar [1], lösgör brytarplattan (2 skruvar). Ta loss tryckregulatorns arm, för att kunna ta loss brytarplattan. Kontrollera, att fjädrarna är ordentligt fastsatta i krökarna. Avlägsna alla delar som eventuell har fallit in i fördelaren.
Motorn går varm, fel i kylsystemet. Kontrollera kylaren och termostaten. Se "Kylsystemet". Hur sitter eventuell kylargardin?
Överhettade tändstift. Kontrollera, om stiften har rätt värmevärde.
För stora sotavlagringar i förbränningsrummen. Ta bort topplock och sota motorn.
Från avgasröret droppar vatten efter kallstart. Inget fel. Fenomenet normalt i kallt väder.
Från avgasröret droppar vatten vid normal temperatur. Topplockspackningen läcker. Byt ut topplockspackningen.
Topplocket knäckt eller skevt. Planfräs packningsytan eller byt ut topplocket.
Motorn avbryter på höga varv. Tändströmkretsens kabelanslutningar smutsiga eller lösa. Se över alla anslutningar, särskilt i strömfördelaren och tändspolen. Kontrollera, rengör och drag åt ordentligt kablarna, isynnerhet tändkablarna. Kolla, att kabelanslutningarna i tändspolen är strama.
Brytarspetsarna smutsiga eller brunnit, eller elektrodavståndet fel inställd. Se över och renovera elektroderna. Justera elektrodavståndet vid behov.
Tändstiften defekta. Rengör och justera eller byt ut tändstiften.
Smuts i förgasaren. Se "Förgasarjustering".
Felaktiga ventilspel. Se: "Ventiljustering".
Luftrenaren smutsig. Rengör eller byt ut filtret.
Motorn hostar och avbryter oavbrutet. Smuts eller vatten i bränslesystemet. Flottörnivån för låg. Se "Otillräcklig bränsletillförsel" och "Förorenat bränsle".
Motorn hostar och avbryter oregelbundet, tänder ofta i insugsröret. Bränslebrist. Rengör bränslepumpen och filtren. Kontrollera, om pumpen har luftläcka på insugssidan.
Elektrisk pump: Kolla att det kommer luft till tanken (tankens lufthål). Se "Elektrisk bränslepump". Om det inte hjälper, byt ut pumpen.
Vatten i bränslet Se "Förorenat bränsle".
Luftläcka på insugssidan. Se "Luftläcka vid förgasare eller insugsrör".
Felaktig tändförställning. Se "Tändinställningen".
Motorns gång är vacklande, bättrar sig för en stund och slocknar till slut, samtidigt kan den tända i insugsröret. Bränslebrist. Se "Otillräcklig bränsletillförsel".
Motorns gång är vacklande. Den slocknar som varm, men startar efter en stund. Bränslet förgasas i bensinröret. Vänta en stund, att bränslepumpen och bensinröret hinner kallan innan startningen.
Motorn tycks inte nå normal arbetstemperatur. Termostaten defekt eller olämplig till funktionen. Byt ut termostaten. Montera termostat enligt riktvärden.
Termometerns givare defekt. Byt ut givaren.
Termometern defekt. Byt ut termometern.
För hög bränsleförbrukning. Förgasaren behöver översyn. Se "Förgasarjustering".
Felaktig tändförställning. Se "Tändinställningen".
Luftintaget tilltäppt. Byt ut eller rengör luftrenaren.
Se "Motorn är svagare än normalt".
Luftfilterintaget i en allt för varm del av motorrummet. Tag bort förvärmningen på filtret.
Chokespjället hakar upp sig i stängt läge. Kontrollera chokespjällets funktion.
Speciell noggrannhet erfordras vid mätning av bränsleförbrukningen, vilken påverkas av hastigheten, lasten, vägen och körvanorna.

Upp till sidans början

Bränslesystemet

Ta loss luftrenaren från förgasaren. Se över chokespjällets funktion. Om chokespjället inte är stängd, tryck fast den lätt med fingret. Se i förgasarens genom att öppna gasspjället och se, om utloppsröret är torrt eller fuktigt.

Fel Orsak Åtgärd
Bränsleläckage Nålventilen smutsig, sliten eller har lossnat ur sätet. Byt ut nålventilen och bränslefiltret.
Flottören har hakat upp sig eller blivit tyngre. Ta loss flottören och justera flottörnivån eller byt ut flottören (gäller speciellt homogena plastflottörer).Se "Inställning flottörnivå".
Bränsletrycket för högt. Nålventilen tål max 0,25 bar. Montera en tryckregulator och justera trycket med den.
Bränsleslangarna trasiga eller har lossnat. Kontrollera anslutningar, slangar och klämmor. Byt ut defekta delar. Drag åt ordentligt.
Packningarna trasiga eller blivit hårda. Byt ut packningarna.
Acc-membranet trasigt eller slitet. Byt ut membranet.
Bensinen når inte fram till förgasaren. Bränslepump och slangar blir för varma, vilket ger sk. ånglås. Kyl ned bränslepumpen. Försök finna orsaken till överhettningen.
Bränslepumpen fungerar inte. Se över pumpen. Byt ut slitna delar eller hela pumpen. (Montera en elektrisk bränslepump).
Slangar, bränslefilter eller förgasarkanaler igentäppta av smuts. Gör omsorgsfullt rent slangar och förgasare. Byt ut packning, nålventil och bränslefilter.
Anslutningen från bensintanken igensatt eller vattenanhopning på tankens botten. Rengör anslutningen. Ta bort vattnet från tanken, slangarna och flottörhuset.

Upp till sidans början

Kylsystemet

Fel Orsak Åtgärd
Motorn går varm. Kylarvätska för litet. Kontrollera läckor. Låt motorn kallna ½ timme innan vätskan tillsätts.
Fläktremmen lös. Dra åt eller byt ut defekt rem.
Kylsystemets slangar defekta. Byt ut defekta slangar.
Kylarlocket, defekt eller olämpligt. Kontrollera, att lockets packning är i gott skick och att locket är lämpad för arbetstrycket. Om inte, byt ut locket.
Kylsystemet tilltäppt. Spola kylsystemet. Kylaren spolas åt motsatta hållet alltså underifrån upp. Värmeelementet kan spolas i vardera riktningen.
Termostaten defekt. Se över dess funktion genom att uppvärma den i vatten tillsammans med termometern. Byt ut termostaten.
Felaktig tändförställning. Se "Tändinställningen".
Vattenpumpen defekt eller läcker. Installera ny eller renovera vattenpumpen.
Expansionskärlets rör (om sådan finns) är defekt. Se över ledningsbrott och lösa anslutningar.
Kylarens luftkanaler tilltäppta. Rengör kanalerna, använd vattenstråle (fett lösningsmedel vid behov). Skrapa inte.
Strömfördelarens tryckregulator fungerar felaktigt. Avlägsna tilltäppningar eller laga och drag åt ordentligt vakuumanslutningen. Byt ut defekta delar. Justera tändförställningen enligt riktvärden.
Motorn går varm och kokar kort efter kallstart i köld. Kylarvätskan tillfrusen.
Stanna motorn. Vänta tills värmen utjämnats och kylarvätskan smultit. Använd kraftigare kylarvätskeblandning. (50% skyddar ner till -30°C)
Vid kallstart hörs ett kraftigt skrik. Fläktremmen slirar, eftersom vattenpumpen är tillfrusen. Stanna motorn. För bilen till ett varmt garage för att smälta isen.
Fläktremmen lös. Dra åt remmen.
Vattenpumpens lager bör smörjas. Om pumpen inte har yttre smörjnippel, använd tillverkarens förordade tillsats i kylarvätskan.
Generatorns lager bör smörjas. Smörj lagren med några droppar tunn olja.
Defekt styrservo. Kontakta närmaste serviceverkstad.
Vattenpumpen läcker. Tätningsringen sliten. Laga eller byt ut vattenpumpen.
Motorn kokar och går varm oavbrutet. Topplocket knäckt eller dess packning brunnit. Kontrollera sprickor eller installera ny packning.
Kylaren bör regelbundet tillsättas vatten. Yttre läcka. Vid läckan synts oftast en rostfläck eller torkad kylarvätska. Kontrollera och byt ut slangar, frostpluggar och topplockspackning enligt behov.
Vatten läcker in i motorn. Kontrollera med oljestickan, om oljenivån är för hög eller vattendroppar i oljan. I värsta fall har oljan blivit grå. Kolla, finns det för mycket vattenånga i avgaserna.
Kupévärmaren förblir kall. Strömningen till värmeelementet otillräcklig. Kontrollera värmarens justeringsventil. Lufta systemet.
Termostaten hakar upp sig öppen. Byt ut termostaten.
Värmeelementet delvist tilltäppt. Ta loss slangarna som går från värmaren till motorn. Spola värmeelementet i vardera riktningen.
Kupévärmaren fryser plötsligt. För låg vätskenivå. Tillsätt kylarvätska och täta läckorna

Upp till sidans början

Batteriet

Fel Orsak Åtgärd
Vätskans volymvikt (densitet) är för låg (mätt med syraprovare under 1,250). Batteriets laddning låg. Kontrollera batteriet och laddningsströmkretsen. Ladda batteriet. Laga laddningsströmkretsen och bilens kablelfel.
Batterisyran försvunnit genom läckage. En läcka i överdelen kan tätas. Om batteriet läcker från sidan byt ut batteriet.
Batterisyran försvunnit genom att batteriet har vält eller tillsatt för mycket vatten. För batteriet att lagas.
Batteriet defekt. Orsak:
a) Batteriet är gammalt.
b) Batteriet har inte fyllts med destillerat vatten.
c) Batteriet har hållits smutsigt.
d) Batteriet har förvarats för länge utan laddning.
Skaffa nytt batteriet.
Enligt belastningsprovet är batteriets belastningsförmåga är liten. Batteriets laddning låg. (densiteten under 1,250) Ladda batteriet.
Defekt cell. (densiteten mellan cellerna mer än 0,025) Blyplattorna kan förnyas, men ett nytt batteri är bättre.
Batteriet har svårighet att starta motorn i köld, fastän strömkretsen tycks vara i gott skick. Batteriet litet för ändamålet. Skaffa ett lämpligare batteri.
Batteriet är gammalt. Skaffa nytt batteriet.

Upp till sidans början

Generatorn

Fel Orsak Åtgärd
För litet eller ingen laddning alls. (varningslampan lyser). Fläktremmen avbruten eller slirar. Dra åt eller byt ut remmen.
Defekta kablar eller anslutningar. Rengör och drag åt ordentligt generatorns och laddningsreläets kabelanslutningar.
Batteriets vätskenivå för låg. Tillsätt destillerat vatten.
Ingen laddning (varningslampan lyser).Växelströmsgeneratorn (alternator) är defekt. Generator delen kan man kontrollera och laga liksom likströmsgeneratorn. Diodbryggans kondition kan man kontrollera med ohmmätare, om kunskapen räcker till. Då man tar isär en alternator lönar det sig att inte ta ut ankaret ur statorn, magnetismen kan försvinna.
Ett enkelt och snabbt sätt att kolla om generatorn laddar. Låt motorn gå, ta en skruvmejsel eller något annat av metall. Sätt den mot baksidan av generatorn (= gaveln) som har en liten ut och invänd bricka, lagerhuset. Är den magnetisk så laddar den. Om inte, är den otillräcklig.
Likströmsgeneratorn:
Kolborstarna hakar upp sig.
Ta loss kolborstarna. Rengör kol och kolhållare. Montera tillbaka. (Obs! I samma läge). Byt ut utslitna kolborstarna.
Svaga kolborstfjädrar. Byt ut tydligt skadade eller upphettade fjädrar.
Smutsig kollektor. Rengör ytan med trasa och bensin.
Brunnen (sliten) kollektor. Ta loss generatorns ankare och renovera kollektorn. Till arbetet hör svarvning och öppnandet av lamellgapen.
Generatorn defekt, lindningen brunnit eller dåliga lödningar. Generatorn kan man försöka laga. Löd ihop öppnade lödningar, rengör och lacka lindningen. Om det inte lyckas, skaffa en ny generatorn.
Laddningen felaktig (varningslampan lyser klart eller A-mätaren visare svänger ostadigt) Laddningsreläets regulator defekt eller dålig jordning. Kontrollera laddningsreläets jordning. Byt ut eller försök justera laddningsreläet.
Generatorn har oljud. Fästbultarna eller remskivan lös. Slitna lager. Kontrollera och drag åt ordentligt. Byt ut lagren eller hela generatorn.

Upp till sidans början

Startmotorn

Fel Orsak Åtgärd
Startmotorn snurrar inte, och strålkastarna slocknar. Batteriet urladdat. Ladda batteriet (se "Batteriet")
Ledningsbrott i batteriets strömkrets. Oxiderade kablar eller lösa polskor. Rengör och dra åt polskorna. Kontrollera kabelanslutningar till karossen och startmotorns solenoid.
Startmotorn snurrar inte och strålkastarna försvagas. Batteriets laddning låg. Ladda batteriet.
Startmotorns kugghjul hakar upp sig. Frigör kugghjulet genom att koppla den högsta växeln och gunga bilen kraftigt av och an. Om det inte hjälper, ta loss kåpan från startmotorn och vrid axeln från dess fyrkantiga ända medsols med lämplig nyckel, tills kugghjulet frikopplas.
Kortslutning i startmotorn eller inkopplade kablar. Kontrollera, att startmotorns kabel inte är lös eller berör metalldelar. I annat fall ta loss, renovera eller byt ut startmotorn.
Vatten i cylindern eller motorn har skurit fast. Ta loss tändstiften, se vilkendera fel det är.
Startmotorn roterar inte motorn och ljusen försvagas litet. Kugghjulet kopplas inte. (Startmotorn snurrar fritt). Lyssna på den roterande startmotorns ljud för att bestämma felet. Ta loss startmotorn. Rengör kugghjul och bussning. Se över klanderfri funktion och montera tillbaka.
Startmotorn snurrar inte och strålkastarna lyser helt klara. Startkontakten defekt eller ledningsbrott. Se över startkontakterna och deras anslutningar. Tryck på solenoiden för hand, om möjligt.
Solenoiden defekt eller ledningsbrott. Kontrollera och byt ut solenoiden.
Ledningsbrott i batteriets strömkrets. Knacka startmotorn kraftigt och rulla på ankaret (se "Startmotorns kugghjul hakar upp sig). Se över kabelanslutningar samt motorns kollektor och kolborstar. Om ingenting hjälper, byt ut startmotorn.
Startmotorn snurrar inte men solenoiden smattrar. Batteriets laddning låg. Ladda batteriet.
Motorn startar, men startmotorn lösgörs inte och åstadkommer ett starkt ljud. Tändlåset defekt. Ta loss solenoidens styranslutning från solenoiden. Starta genom att hantera solenoiden för hand eller skuffa bilen. Montera ny startkontakt.
Kugghjulet hakar upp sig på startkransen. Frigör kugghjulet (se "Startmotorns kugghjul hakar upp sig). Om felet upprepas, ta loss startmotorn, kugghjulet och startkransen för översyn.

Upp till sidans början

Smörjsystemet

Fel Orsak Åtgärd
Motorolja bör ofta tillsättas. Blå rök från avgasröret. Cylindrarna, kolvringarna eller ventilstyrningarna slitna. Motorns fel bör bestämmas och renoveras.
Motorolja bör ofta tillsättas. Avgasernas färg normal. Motorn läcker olja. Tvätta motorn ordentligt. Varmkör motorn och kolla läckorna. Byt ut eller drag åt ordentligt packningar enligt behov.
Vevhusventilationen tilltäppt. Rengör ventilationsröret.
I vevhuset för högt tryck. Detta beror på att gastrycket läcker förbi kolven. Renovera motorn.

Upp till sidans början

Instrument & kontrollampor

Fel Orsak Åtgärd
Oljetryckslampan slocknar inte. För litet olja. Kontrollera och tillsätt olja.
Oljetryckslampan defekt eller oljetrycket otillräckligt. Ta loss kabeln från oljetryckslampans givare från motorn. Om lampan ännu lyser, är felet antingen oljetrycksgivaren eller i oljetrycket. Sök teknisk hjälp innan motorn startas på nytt.
Fel i smörjsystemet. Stanna motorn. Kontakta närmaste serviceverkstad.
Oljetryckslampan lyser i kurvorna. För litet olja. Kontrollera och tillsätt olja.
Oljetryckslampan slocknar först på höga varv. För lågt oljetryck på låga varv. Om motoroljans viskositet är passlig, kontakta närmaste serviceverkstad.
Oljetrycksmätaren visar inget tryck efter kallstart. För litet olja. Kontrollera och tillsätt olja.
Fel i smörjsystemet. Se "Oljetryckslampan är defekt".
Oljetrycket försvinner plötsligt vid normal körning. Oljenivån för låg. Kontrollera läckorna, är oljepluggen fast? Kör försiktigt och kontrollera oljenivån på nytt. Se "Motorn läcker olja".
Fel i smörjsystemet. Stanna motorn. Se "Oljetryckslampan är defekt".
Laddningslampan lyser motorn går på större varv som tomgång. Fläktremmen avbruten. Byt ut remmen.
Generatorn ger inte ström. Se över generatorns kollektor och kolborstar. Lödningarnas kondition kan man se från generatorns ända.
Kontrollera laddningsreläets jordning och dess anslutningar. Kolla om laddningsreläets anslutningskablar är hela. Byt ut generatorn eller laddningsreläet.
Termometerns visare svänger ostadigt samtidigt som t.ex. oljetryckslampan blinkar vid normal körning. Mätarens kabelisolering utnött. Orsakar kortslutning mot något skarpt. Kontrollera kabelisoleringen. Felet kan vara mycket litet, men nog för en kortslutning. Isolera kabeln.

Upp till sidans början

Växellåda & koppling

Fel Orsak Åtgärd
Bilen skakar under körning eller rullar fritt. Hjulen lösa, buckliga eller i obalans. Obalansen framträder vanligtvis som periodvis vibration vid viss hastighet. Kontrollera hjulens muttrar och fälgarnas kondition.
Däcken skadade eller felmonterade. Kontrollera om däcken har uppsvällningar eller sprickor. Se över däckens montering.
Kardanknutarna lösa eller slitna. Kardan eller drivaxeln skadad. Byt ut defekta delar omedelbart.
Fläktens blad är knäckt. Byt ut fläkten.
Lagerskada i framhjulet Byt ut lagren.
Motorn går, men bilen rör sig inte med växeln kopplad. Kopplingen slirar eller skadad. (Kardanaxeln snurrar inte) Se "Kopplingen slirar".
Drivaxeln eller dess kil knäckt. Bakaxelskada (kardanaxeln snurrar inte). Sök hjälp. Bakaxeln bör kanske lyftas upp vid bogsering.
Kärvande växlar (svår att gå på). För hög tomgång. Justera tomgången. Se "Förgasarjustering".
Kopplingen friar inte helt. Hydraulisk koppling:
Kontrollera, om kopplingspedalens frigång är för stort. Om kopplingens urkopplingsgaffel rör på sig i växellådan när pedalen trycks till botten? Om den inte rör sig rejält, finns det luft i hydrauliken. Om vätskebehållaren är tom, fyll behållaren och lufta systemet. Kolla att inte hydrauliken har läckor (vätskan fräter målningen). Om vätskebehållaren är full, bör kopplingsanordningens gummidelar utbytas (Alla packningar är bör utbytas på samma gång, både i huvud- som slavcylindern).
Mekanisk koppling:
Kontrollera, om kopplingspedalens frigång är för stor. Kolla, om kopplingens urkopplingsgaffel rör på sig i växellådan när pedalen trycks till botten? Byt ut knäckt stång eller vajer.
Fel inställd tryckplatta [C], orsakar att naven hakar upp sig. Ta loss växellådan och byt ut tryckplattan.
Kopplingens nav knäckt eller skadat. Ta loss växellådan och byt ut tryckplattan.
Kärvande växlar efter en stilleståndstid. Kopplingsskivan [B] hakar upp sig i svänghjulet [A] eller skurit fast i kopplingsaxelns skåra. Lyft drivande hjulet upp från marken. Starta motorn med växeln kopplad, tryck kopplingspedalen och bromsa. Om detta inte hjälper, öppna och renovera kopplingen.
Kopplingen slirar.
Fel inställning. Kontrollera kopplingens frigång. Justera enligt riktvärden. Om man inte vet rätta mått, justera urkopplingsgaffelns ända ca 3 mm och kontakta närmaste serviceverkstad.
Kopplingsskivan oljig. Sök orsaken till (att den blivit oljig) och laga den samtidigt när kopplingsskivan utbyts.
Kopplingen utsliten. Ta loss växellådan och byt ut tryckplattan.
Kopplingen skakar. Fel inställd tryckplatta. Ta loss växellådan och byt ut tryckplattan.
Motorfästen lösa, spruckna eller för mjuka. Kontrollera motorns fästbultar. Byt ut alla fästen.
Motorns stödstag skadat eller fel inställt. Kontrollera, om stödstaget knäckts, eller blivit löst. Justera eller byt ut.
Kopplingen har oljud när pedalen är uppe då motorn går. Kopplingen fel inställd. Justera urkopplingsgaffelns frigång. Se ovan "Fel inställning".
Kopplingen har oljud när pedalen är tryckt till botten. Kopplingens stänger är fel inställda. Se ovan "Fel inställning".
Kopplingens trycklager [D] slitet eller skadat. Ta loss växellådan och byt ut lagret.
Kopplingsaxeln lager torrt. Om ljudet är mycket förargligt, smörja eller byt ut lagren. Då bör kopplingen renoveras.
Dånande ljud när kopplingspedalen lyfts upp med växeln kopplad då motorn går. För mycket glapp i kraftöverföringen. Detta är typiskt hos gamla bilar, hindrar inte bilens användning.
Kopplingspedalen kommer inte helt upp. Defekta stänger. Kontrollera och laga enligt behov.
Växelspaken skakar eller surrar. Nedväxlingsarmen lös. Kontrollera och drag åt ordentligt.
Nedväxlingsarmens dämpare lös eller fattas. Kontrollera, drag åt ordentligt eller byt ut.
Nedväxlingsarmens kulled och bussning smord för mycket. Ta loss, avlägsna för mycket smörja och montera tillbaka.
Slitet växellänkage. Byt ut delar enligt behov.
Gnissel vid påslagning av växeln (bilen står stilla). För hög tomgång. Justera tomgången. Se "Förgasarjustering".
Kopplingen friar inte helt. Se "Kopplingen friar inte helt".
Gnissel vid växling. Synkroniseringen sliten. Renovera växellådan.
Växellådans lager slitna. Renovera växellådan.
Kopplingen fungerar inte rätt. Se "Kopplingen friar inte helt".
Växlar hoppar ur. Växellådan sliten. Renovera växellådan.
Motorns eller växellådans gummidynor låter motorn röra sig för mycket, varvid växeln lossnar. Byt ut eller dra åt alla fästen, stödstag eller kuddar.
Växellådan har oljud vid körning framåt. Oljenivån för låg. Tillsätt olja till rätt nivå.
Växellådan fel riktad. Rikta och drag åt ordentligt bultarna enligt riktvärden.
Växellådans innerdelar slitna, spruckna eller skadade. Renovera växellådan.
Växellådan har oljud vid backning. Backens kugghjul eller dess axel slitet eller skadat. Renovera växellådan.
Växeln hakar upp sig. För litet olja. Tillsätt olja till rätt nivå.
Nedväxlingsarmarna fungerar inte rätt. Frigör eller byt ut delar enligt behov.
Växellådans inre fel. Renovera växellådan.
Bilens fart knappast ökar alls, när man trycker på gaspedalen, fastän motorns varvtal ökar. Kopplingen slirar. Se "Kopplingen slirar".

Upp till sidans början

Bromsarna

Fel Orsak Åtgärd
Bromsarna vibrerar. Fjädrarnas och axlarnas fästpunkter lösa eller slitna, eller bromstrummorna eller skivorna kastar. Kontrollera och drag åt ordentligt fästpunkter, fjädrarnas U-bultar, tappar och bussningar. Byt ut bromstrummor eller skivor vid behov.
Bromsbeläggen skadade. Byt ut bromsklossar eller -band.
Bromsarna drar åt något håll. För lågt tryck i ett däck. Kontrollera ringtrycket.
Bromsarna ojämnt justerade. Justera alla bromsar.
Bromsbeläggen blivit oljig på motsatta sidan som den sida, vart bromsarna drar. Rengör bromsen och montera nya bromspackningar.
Bromskolven hakar upp sig på motsatta sidan som den sida, vart bromsarna drar. Frigör kolven eller byt ut hela cylindern.
Bromspedalens frigång är för stor. Bromsklossarna behöver justeras eller förnyas. Justera bromsarna, eller byt ut om de är utslitna.
Huvudcylinderns och tryckstångens spel för stort. Justera.
Pedalen vibrerar vid bromsning. Skeva eller rostiga skivor, ovala eller spruckna trummor. Byt ut bromstrummor eller skivor vid behov.
Pedalen känns fjädrande. Luft i bromsarna. Se "Luftning av bromsarna".
Nya bromsklossar har inte ställt in sig ordentligt. Felet försvinner med tiden.
Pedalen bör pumpas för att fungera. Luft i bromsarna. Se "Luftning av bromsarna".
Huvudcylindern defekt. Byt ut huvudcylindern eller dess packning.
Bromssystemet har en liten läcka. Sök felet och laga. Isynnerhet elastiska slangar i samband med bromssköldar eller sadlar skadas lätt.
Bromsarnas användning kräver ovanligt mycket kraft. Bromsbeläggen utslitna. Byt ut bromsklossar eller -band.
Hjulcylindrarna hakat upp sig. Frigör eller byt ut cylindrarna.
Bromsarna våta. Torka genom att köra och bromsa samtidigt.
Bromsservon fungerar inte. Kontrollera slangen mellan insugsröret och bromsservon. Om den är i skick, lägg handen på bromsservon. Om bromsservons funktion inte kan kännas när man trycker på bromspedalen när motorn går, renovera.
Bromsbeläggen olämpliga. Byt till lämpliga bromsklossar eller -band.
Tung släpvagn på släp. Släpvagnens bromsar fungerar inte.
Anliggande bromsar eller återgår inte. Bromsklossarna justerade för nära trumman. Justera bromsklossarna på nytt.
Bromsvätskans behållare lufthål tilltäppt. Rengör lockets lufthål med en nål.
Bromskolven hakat upp sig. Frigör eller byt ut cylindern.
Handbromsens vajrar hakar upp sig. Rengör, smörja och kontrollera funktion.
Bromsbackarnas returfjädrar svaga eller spruckna. Byt ut fjädrarna.
Stången mellan pedalen och huvudcylindern justerad för stramt. Justera pedalens frigång innan tryckstången når huvudcylinderns kolv.
Cylindrarnas packningar svampar upp. Systemet har olämplig vätska eller packning är föråldrad. Tappa vätskan, byt ut alla packningar och fyll på lämplig bromsvätska.
Varning! Bromsvätska är frätande! Akta dig för att få det i ögonen. Begagnad bromsolja bör lämnas tillsammans med miljöfarligt avfall.
Bromsarna skrapar. Bromsklossarna hoppar. Se över bromsarna och beläggningarna. Om beläggningen är användbar, avrunda beläggningens kanter för att förebygga hoppandena. Montera nya returfjädrar.
Bromstrummorna eller skivorna skeva eller spruckna. Byt ut bromstrummor eller skivor vid behov.
Bromsarna överhettas eller ryker. Bromsklossarna släpar. Justera bromsarna.
Oavbruten bromsning i branta utförsbackar, snabb körning eller släpvagn på släp. Stanna och låt bromsarna kallna.
Bromsarna försvinner plötsligt. Bromsröret har brustit eller någonstans läckage. Sök läckan. Om bromsröret är avbruten på ett dubbel krets bromssystem, kan man göra en nödlösning genom att pressa ihop röret och böja ändan dubbelt. Renovera bromsarna vid första tillfälle.
Luftning av bromsarna 1) Se till bromsvätskebehållaren är fylld till rätt nivå.
2) Sätt en polare att trycka på bromspedalen. Samtidigt skruvar du upp luftningsnippeln på hjulcylindern, så att luftblandad vätska rinner ut. Undvik att spilla vätskan på marken, genom att koppla en slang mellan nippeln och ett kärl (flaska) under bilen. Ge order när polaren skall trycka och lyfta på pedalen. Upprepa detta på alla hjulcylindrar.

Upp till sidans början

Fjädringen

Fel Orsak Åtgärd
Fjädringen är hård eller skakande. Fel ringtryck. Kontrollera ringtrycken.
Bilen överlastad eller ojämnt lastad. Fördela lasten rätt.
Däcken är inte runda. Byt däck.
Stötdämparna lösa eller defekta. Byt ut stötdämparna.
Avbruten fjäder. Byt ut fjädern.
Fjädringens komponenter hakar upp sig. Smörja eller byt ut defekta delar.
Bilen svajar. Stötdämparna lösa eller defekta. Byt ut stötdämparna
Avbruten eller svag fjäder. Byt ut fjädern.
Kränghämmaren lös eller avbruten. Byt ut skadad kränghämmare. Drag åt ordentligt dess fästpunkter och byt ut slitna eller skadade delar.
Överlast på takstället. Avlägsna lasten. Använd inte takstället för transport av tunga föremål.

Upp till sidans början

Styrningen

Fel Orsak Åtgärd
Orolig styrning. Fel ringtryck. Kontrollera ringtrycken.
Bilen överlastad eller ojämnt lastad. Fördela lasten rätt.
Styrmekanismens leder lösa, slitna eller skadade. Byt ut defekta delar.
Framhjulen har felaktig hjulinställning. Justera hjulinställningen
Styrväxeln glapp. Drag åt ordentligt styrväxelns fastsättning. Byt eventuellt ut en knäckt styrväxelkåpa.
Avbruten eller svag fjäder. Byt ut fjädern.
Framhjulens lager fel inställd. Justera hjulets lager.
Styrväxeln fel inställning. Justera styrväxeln.
Ratten är tung att vända. Fel ringtryck Kontrollera ringtrycken.
Bristfällig smörjning. Smörja enligt riktvärden.
Styrväxeln fel inställd. Justera styrväxeln
Framhjulen har felaktig hjulinställning. Justera hjulinställningen
Styrväxeln skadad. Renovera eller byt ut styrväxeln.
Styrningen är glapp. Styrmekanismens leder lösa, slitna eller skadade. Renovera eller byt ut enligt behov.
Styrväxelns fastsättning lös. Drag åt ordentligt eller byt ut knäckt kåpa.
Styrväxeln fel inställd. Justera styrväxeln
Styrspindlarna eller fjädringens kulleder slitna. Byt ut slitna delar.
Bilen drar åt sidan. Fel ringtryck Kontrollera ringtrycken.
Däcken slits olika. Byt ut däcken.
Anliggande bromsar. Se "Anliggande bromsar eller återgår inte".
Avbruten eller svag fjäder. Byt ut fjädern.
Framhjulen har felaktig hjulinställning. (Olika caster-vinklar) Justera hjulinställningen.
Bakaxeln lös. Kontrollera bakfjädringens fästpunkter och stödstag.
Bilen drar då och då åt sidan. Spindeltapp på bristningsgränsen. Kontrollera och byt ut skadad del.

Upp till sidans början

Däcken

Fel Orsak Åtgärd
Däcken slits för snabbt. Alltför våldsamt körsätt. (Om det bildas svarta märken i asfalten) Använd gaspedalen lugnare.
Framhjulens plogvinkeln felaktig. Justera hjulinställningen.
Hjulen i obalans. Balansera alla hjul.
Fälgarna tillbucklade. Byt ut fälgarna.
Framhjulens lager fel inställning. Justera hjulens lager.
Fjädringens delar slitna eller skadade. Byt ut defekta delar.
Styrmekanismens leder lösa, slitna eller skadade. Byt ut defekta delar.
Däcken slits för mycket på slitytans kanter. För låga ringtryck. Kontrollera ringtrycken.
Framhjulen har felaktig hjulinställning. Justera hjulinställningen.
Däcken slits för mycket på slitytans mitt. För höga ringtryck. Kontrollera ringtrycken.

Upp till sidans början

Belysningen

Fel Orsak Åtgärd
Lampor bakom belysningsströmbrytaren tänds inte. Säkringen gått eller hållare ger inte kontakt. Byt ut säkringen och undersök orsaken. Koppla bort varje lampa och tillbehör. Installera ny säkring. Koppla in turvis varje tillbehör tills säkringen går. Se över och renovera trasiga tillbehör eller kablar. Om säkringen inte går på nytt, hade den brunnit av ålder. Om säkringen är hel, rengör och/eller drag åt ordentligt säkringens anläggningsytor.
Defekt strömbrytare. Kortslut brytarens poler. Om ljusen tänds, är brytaren defekt och bör utbytas.
Defekt kabel eller anslutning. Koppla förbi med en annan kabeln för att konstatera felet. Kontrollera anslutningarna eller byt ut kabeln.
Lamppar eller grupp lyser inte. Säkringen gått eller hållaren ger inte kontakt. Se ovan "Säkringen gått eller hållare..."
Dålig jordning. Koppla förbi med en annan kabeln för att konstatera jordfelet. Kontrollera, rengör och renovera anslutningar.
Strömbrytaren defekt. Se ovan "Defekt strömbrytare".
Lampornas gemensamma anslutningar eller kablarna är defekta. Kontrollera stickkontakterna, såsom "Defekt kabel eller anslutning".
Lamporna brunnit. Kontrollera och byt ut lampan.
Den ena av ett lamppar lyser inte. Lampan har brunnit. Kontrollera och byt ut lampan.
Lampan får dålig kontakt. Rengör och skrapa kontaktytorna. Kontrollera att anläggningsytorna ger kontakt.
Dålig jordning. Se ovan "Dålig jordning".
Lampans kabel avbruten eller anslutning lös. Kontrollera stickkontakterna, såsom "Defekt kabel eller anslutning".
Enskild lampa eller tillbehör fungerar inte. Säkringen gått eller hållare ger inte kontakt. Se ovan "Säkringen gått eller hållare..."
Samma fel som ovan "Den ena av ett lamppar lyser inte".
Defekt tillbehör. Renovera eller byt ut.
Defekt brytare. Se ovan "Defekt strömbrytare".
Alla lampor försvagas när bilen står eller rör sig långsamt. Lös fläktrem. Dra åt eller byt ut remmen.
Batteriets laddning låg. Se "Batteriet".
Alla lampor är dunkla när bilen rör sig med måttlig eller med hög hastighet. Lös fläktrem. Dra åt eller byt ut remmen.
Generatoreffekten för låg. Se "Generatorn".
Svartbränd lampa. Byt ut lampan.
Dålig jordning. Se "Dålig jordning".
Svartnad reflektor. Byt ut reflektorn eller strålkastar-insatsen.
Defekt kabel eller anslutning. Se "Defekt kabel eller anslutning".
Lamporna svartbrända eller brinner snabbt. Generatorns spänning för hög. Laddningsreläet är defekt eller fel inställd. Testa eller byt ut laddningsreläet.
Lampan överhettas. Kontrollera att inte lampan har för stor effekt.

Upp till sidans början

Blinkers

Fel Orsak Åtgärd
Blinkern fungerar inte alls.
Lägg märke till stiften på lampsockelns botten.
Säkringen gått eller hållaren ger inte kontakt. Se ovan "Säkringen gått eller hållare..."
Blinkerns relä defekt. Kontrollera genom att koppla förbi blinkers omkopplaren. Se ovan "Defekt strömbrytare".
Defekt kabel eller anslutning. Se "Defekt kabel eller anslutning".
Fel stift i lampsockeln. Kontrollera att inte någon blinkerslampa har olämpliga stift, t.ex. dubbelt stift [D] i stället för enkelt [S].
Kontrollampan blinkar inte, ej heller tickar relän. Den ena sidans blinkers fungerar inte. Se "Lamppar eller grupp lyser inte". Kontrollera blinkers omkopplaren.
Kontrollampan blinkar inte, men relän tickar. Kontrollampan defekt. Kontrollera, om lampan har brunnit, defekta kabelanslutningar eller jordning.
Blinkern och kontrollampan blinkar för snabbt. Relän är defekt eller fel inställd. Byt ut blinkerns relä.
Dålig jordning i kombinationsarmatur. Felsökningen är lätt. Parkerings- eller bakljuslampan blinkar i stället för blinkerslampan. Laga jordningen.

Upp till sidans början

Vindrutetorkare & andra elmotorer

Fel Orsak Åtgärd
Apparaten fungerar inte. Säkringen gått eller hållaren ger inte kontakt. Se ovan "Säkringen gått eller hållare..."
Defekta kablar eller lösa anslutningar Se "Defekt kabel eller anslutning".
Defekt brytare. Se ovan "Defekt strömbrytare".
Torkarnas mekanism hakar upp sig. Kolla att inte mellan stängerna har kommit en lös kabel, eller i växellådan finns något främmande föremål.
Motorn defekt. Ta isär och renovera eller byt ut motorn. Se även "Likströmsgeneratorn".
Överbelastningssäkringen har utlösts. Vänta ca 10 - 15 minuter. Om torkarna fungerar en stund, men tjuvstannar, är belastningen för stor. Se över mekanismen. Fukta vindrutan före torkarnas användning.
Motorn fungerar för långsamt. Fel i strömkretsen eller stängerna har för stort motstånd. Kontrollera såsom ovan. Smörja stängerna.
Motorns kolborstar utslitna. Skaffa nya kolborstar.
Torkarna stannar på fel plats. Stoppläget brytaren fel inställd. Vid justering av brytaren får inte strömmen vara kopplad. Lösgör torkarmotorns lock, och då man vrider det, stiger eller sänker sig vindrutetorkarna på vindrutan. Drag åt ordentligt lockets skruv och koppla på torkarna, för att granska stoppläget.

Upp till sidans början

Elektrisk bränslepump

Fel Orsak Åtgärd
Pumpen fungerar inte. Pumpen får inte ström. Se "Säkringen gått eller hållare..."
Dålig jordning. Se "Dålig jordning".
Defekt kabel eller anslutning. Se "Defekt kabel eller anslutning".
Smutsiga elektroder. Rengör elektroderna med fint slippapper (limma en remsa slippapper med baksidorna mot varandra, varvid bägge elektroderna slipas samtidigt). Täta locket vattentätt, om pumpen är under bilen.
Defekt pump. Byt ut pumpen.
Pumpen har oljud och fungerar snabbare än normalt. Bränslet tagit slut. Kolla, om det finns bränsle i tanken. Om bilen står mycket snett och litet bränsle, skuffa bilen till jämn mark.
Smuts i ventilerna. Skruva loss utlopps anslutningen och drag ut ventilernas stomme från pumpen. Rengör och montera tillbaka.
Luftläcka på insugssidan. Kontrollera anslutningarnas tillstramning.
Förgasaren flödar. Kontrollera, rengör eller byt ut förgasarens nålventil.

Upp till sidans början

Signalhornet

Fel Orsak Åtgärd
Inget ljud alls. Säkringen gått eller hållaren ger inte kontakt. Se ovan "Säkringen gått eller hållare..."
Defekta kablar eller lösa anslutningar. Se "Defekt kabel eller anslutning".
Defekt signalhornsknapp (eller relä). Ta isär signalhornsknappen, oftast har delar lossnat eller ger ingen kontakt. Se ovan "Defekt strömbrytare".
Signalhornet fel inställd. Se instruktionsboken, eller justera med skruven som ofta finns i hornet.
Signalhornets inre fel. Rengör hornet invärtes. Om det inte hjälper, byt ut hornet.
Signalhornets jordning dålig. Se "Dålig jordning".
Ljudet svagt eller fragmentarisk. Defekta eller lösa anslutningar. Se "Defekt kabel eller anslutning".
Signalhornet fel inställd eller smuts mellan hornets spetar. Se ovan "Signalhornet fel inställd". Ta isär och rengör.
Någonting trycker mot membranet Avlägsna hindret.

Upp till sidans början

Tändinställningen

Åtgärd Obs!
Justering av brytargapet

1. Lossa fördelarlocket [1] och lyft bort det. Plocka bort rotorn [2] för bättre åtkomlighet.
2. Vrid motorn i rotationsriktingen genom att använda en spärrnyckel med hylsa på vevaxelremskivan, tills ena kammen på fördelaraxeln öppnar brytkontakten. Brytargapet, som vid fullt öppna brytare brukar vara 0,3- 0,4 mm, påverkar tändningen. Har detta avstånd ändrat sig, så justera till rätt värde. Se instruktionsboken.
3. Justeringen tillgår så, att låsskruven [4] för den fasta brytarspetsen [3] lossas. Justera med en skruvmejsel, som införes i jacket [5] på den fasta brytarspetsen och ställ in spetsarnas avstånd med hjälp av bladmått. Dra åt låsskruven [4].
4. Montera rotorn och fördelarlocket. Var noga så att rotorn kommer rätt i sitt ursprungsläge.
Justering av tändläget med en vanlig testlampa.
1. Vrid motorn mot övre dödläget. Det finns inställningsmärken på motorns svänghjul eller vevaxelremskiva som visar grundläget, oftast 10° före ÖD. Tändförställningen måste kontrolleras efter varje justering av brytarkontakterna, efter demontering av fördelare och om tändpunkten förskjutit sig av någon anledning.

Är man hemma på området kan man göra det själv. Annars anlita serviceverkstad.

2. Anslut testlampan till fördelarens lågspänningsanslutning och till stomme (jord).
3. Vrid fördelaren åt vänster något och sedan åt höger tills lampan blinkar till, då fördelarens läge fixeras. Dra fast fördelaren [6].
Justering av tändläget med stroboskop.
Ännu hellre kan man använda ett stroboskop, som kopplas till tändkabeln till 1:ans cylinder. Tändningen justeras också genom att fördelaren lossas och vrids till rätt tändläge. Vrider man den tidigare i fördelaraxelns rotationsriktning, läggs tändningen eller som man säger tändningen höjs. Med stroboskoplampan kan man samtidigt också kontrollera centrifugal- och vakuumregulatorn, som är beroende av varvtalet.

Upp till sidans början

Felsökning av tändningen

Åtgärd


1. Håll tändkabeln [A] nära god jordning. Starta motorn. Om det syns en regelbunden gnista mellan kabeln och jordningen, fungerar tändsystemet.
2. Om det inte uppstår gnista, lösgör fördelarlocket och håll en skruvmejsel mellan god jordning och nära lockets koltapp [B]. Om det här uppstår en gnista, är felet i rotorn eller i fördelarlocket. Kontrollera fukt, damm, brott eller sprickor.
3. Om det inte uppstår gnista, vrid runt motorn och försäkra, att brytarspetsarna öppnar sig och stängs. Lämna dem i öppet läge. Fäst testlampans kablar mellan god jordning och den rörliga brytarspetsen [C]. Om lampan tänds, är spetsarna smutsiga.
4. Om lampan inte tänds, är felet på lågspänningssidan. Fäst testlampans kabel i spolens lågspänningsanslutning D. Om lampan tänds, finns ett brott mellan D och C.
5. Prova vid punkt E (kabelskon vid den rörliga brytarspetsen). Om lampan tänds, är felet vid den rörliga brytarspetsens anslutning. Antagligen dålig kontakt. Om inte, är felet i lågspänningskabeln D - E.
6. Om lampan inte tänds, då testet gjordes till D, lösgör kabelanslutningen och testa på nytt. Om lampan tänds, finns kortslutning mellan den lösgjorda kabeln och de öppna brytarspetsarna. Dessa bör vara isolerade från jord.
7. Om lampan inte tänds, när testet gjordes till D, då kabeln var lösgjord, testa nu till F. Om lampan tänds, finns felet i spolen. Byt ut tändspolen. Om lampan inte tänds, kommer det inte ström från tändlåset. Antagligen finns en löskontakt eller defekt kabel till tändlåset.
Strömfördelarens kondensator går sällan ur funktion. Om där ändå finns fel, är den lätt att byta ut.

Upp till sidans början

Förgasarservice

Åtgärd Obs !


Obs! Eftersom det finns en rad olika förgasartyper, är figuren generell.

1. Oftast bör förgasarens lock lösgöras, för åtkomlighet i flottörhuset. Notera läge och skruvarnas längd. Se upp att inte packningen skadas när locket lösgörs.
2. Se över nålventilens funktion genom att lyfta på flottören. Ventilen bör sluta sig tätt och hindra bränsletillförseln från pumpen.
3. Lösgör nålventilen för översyn, genom att varsamt lösgöra flottören. Notera packningarnas antal och tjocklek under nålventilen.
4. Om det finns smuts på nålventilen, hindrar det bensinen flöda fritt. Om ventilen har ingrodd smuts, är nålventilen inte tät och förgasaren flödar. Blås rent med tryckluft (eller byt ut nålventilen).
5. Torka flottörhusets botten rent från eventuell bottensats med en trasa. Oxidering kan man försiktigt skrapa bort med en trästicka.
6. Vissa vridspjällförgasare har huvudmunstycket i ett förgasarlockets utsprång från flottörhuset. Huvudmunstycket i tvåportsförgasare, är oftast placerad i flottörhusets botten. Lösgör munstycket och blås rent med tryckluft. Försök aldrig rengöra ett munstycke med någon som helst tråd. Var försiktig med munstycket.
7. Förvissa dig, att chokespjället som sitter på locket hos vridspjällförgasare, öppnar och sluter sig enligt chokereglagets manövrering. Vissa vridspjällförgasare har automatchokeshus med bimetallfjäder.
8. Rengör och smörja leder och vajrar. Smörj inte ett automatiskt chokehus, om inte instruktionsboken uppmanar.
9. Granska alla bränslerörets anslutningar. Kolla, att slangklämmorna är åtdragna och att rör eller slangar inte är brutna eller förhårdnade.
10. Packningen mellan förgasaren och insugsröret bör vara tätt. Byt alltid packning, när förgasaren har varit lösgjord.
Se till hos trottelförgasare, att chokereglaget (kallstart reglage) verkligen inverkar på munstycket och nålen under förgasaren. Stängerna kan ibland haka upp sig.

Upp till sidans början

Förgasarjustering

Kontrollera innan några justeringar utförs, att fästmuttrarna för förgasaren och insugsröret är ordentligt åtdragna och att inga luftläckor finns. Det är också viktigt, att motorn är varmkörd.

Förgasarens justerskruvar:
A. Spjällstoppskruv
B. Blandningsskruv

På förgasaren finns endast två utvändiga och en invändig justering. Tomgångsblandningen och tomgångsvarvtalen justeras utvändigt och bör justeras samtidigt. Den enda invändiga justeringen består i inställning av flottörnivån.

Justering av tomgångsblandning: 1. Dra till blandningsskruven [B] för fullt och lossa den därefter 1 ½ varv.
2. Starta motorn och låt den gå på tomgång.
3. Vrid skruven i endera riktningen tills bästa gången erhålls på motorn. OBS! Måste skruven vridas mer än ett halvt varv i endera riktningen för att få tillfredsställande tomgång, tyder detta på något invändigt fel på förgasaren.
Justering av tomgångsvarv: 1. Kolla, att handgasreglaget (chokereglaget) är helt inskjutet, att luftspjället är helt öppet, att gaspedalen går lätt samt att spjällskruven [A] (gasreglage) går emot stoppklacken.
2. Ställ om skruven [A] så att tomgångsvarvtalet blir 450-500 per minut.
3. Ställ in blandningsskruven [B] för bästa gången på motorn. - För de vanligaste förgasartyper brukar det vara mellan ¾ och 1 ¾ varv från bottenläget.
Rätt färg Om man har en rätt justerad förgasare blir tändstiftet brunt (ungefär som Marabou mjölkchoklad). Går motorn fett (får för mycket bensin i förhållande till luft) blir stiftet svart och i värsta fall kletigt av sot och svårstartad. Går motorn för tunt, blir stiftet ljusare, beige eller vitt. Stiftet ändrar färg relativt fort och kan användas som indikator på förgasarinställningen.
Ett traditionellt sätt motorcyklister använder, för att kolla om de har rätt inställning, är köra uppför en lång uppförsbacke med full gas med en växel som låter motorn varva. På toppen slår man av motorn i farten och rullar in på vägrenen. Där skruvas tändstiften ut för att kolla färgen enl. ovan.

Förgasare med inställningsmått
Inställning flottörnivå.

Att ställa in flottörnivån kan vara besvärlig utan tillverkarens instruktioner. Allmänna direktiv varierar mellan olika källor, och behöver inte vara allmängiltiga!

Här är ett par varianter:

Flottörnålen skall precis nudda sitt säte när en rak, horisontell linje på flottörens sida ligger parallellt med förgasarens underkant (där flottörhuset ligger an mot förgasaren).
Ta förgasaren i handen, vänd den upp och ned så att flottörnålen hamnar i stängt läge. Håll förgasaren i vågrätt läge upp emot ljuset från en lampa, så kan du se precis när flottörens lilla bleck släpper från flottörnålens fjäder. Om nivån är riktig, så är strecket på flottören parallellt med förgasarens botten just när flottörblecket nuddar vid flottörnålen. Om flottören är något lutande, så bry dig inte om att försöka justera nivån, det fungerar bra ändå. Men är den lite mer än något skev, så justera genom att försiktigt böja blecket och titta igen. Se också till att bägge flottörhalvorna är parallella så de inte lutar, böj i så fall försiktigt så att de ligger i linje med varann.

Upp till sidans början

Ventiljustering

Åtgärd Obs!

Olika ventilspel

1. Demontera luftrenaren. Dra av kablarna från tändstiften och demontera ventilkåpan. Skruva ut tändstiften några varv, för att underlätta rotation av motorn. Motorn bör köras varm innan ventiljusteringen utföres.
2. Vrid motorn i rotationsriktingen genom att använda en spärrnyckel med hylsa på vevaxelremskivan. En smidigare metod är att koppla in en fjärrstart, och genom korta tillslag av startmotorn rotera motorn. Motorn får endast vridas i sin rotationsriktning.
3. Lossa låsmuttern och justera in rätt spel mellan lyftare och ventil (eller vipparm och kam) genom att vrida justerskruven åt ena eller andra hållet. Var noga med åtdragningen av låsmuttern. Oftast kan alla ventiler som ligger i viloläge (stängda) justeras samtidigt. Använd bladmått av föreskriven tjocklek. Vissa motorer har också föreskrivna åtdragningsmoment
4. Kontrollera ännu ventilspelet sedan låsmuttern dragits fast. Vid rätt spel skall bladmåttet med något motstånd kunna dras fram och tillbaka.
5. Montera ventilkåpan med ny packning. Se till att packningsändarna passar in i varandra.

Upp till sidans början